ДОБРЕ ДОШЛИ В ОНЛАЙН МАГАЗИНА НА

 

Предлагаме ви добри отстъпки при поръчка на големи количества! Пишете ни!

Валута
BGN
 • USD
 • EUR
 • BGN
Език
Меню
Профил
Език
 • Смазочно охлаждащи течности +
 • Спрей миещи машини +
 • Ултразвукови машини +
 • Филтриращи системи +
 • Филтърна хартия +
 • Абсорбиращи продукти +
 • Специални продукти +
 • Инструменти +
 • Индустриална грижа за кожата +
 • Антикорозионни продукти +

Политика за личните данни

При използване на онлайн магазин www.goilexpert-online.com, вашите лични данни се обработват от  Джи Ойл Експерт ЕООД, дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 175050331, със седалище и адрес на управление: гр. Нови Искър, п.к. 1280, ул.Теменуга 31, телефон: 0884742727 и имейл office@goilexpert.com.

Дружеството събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на сайта и формата за онлайн поръчка на продукти на основание чл. 6, ал. 1 (а, б, в, е), Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следните основания:

 • Вашето съгласие за обработване на личните данни за конкретни цели: 
  • извършване на поръчки и закупуване на продукти и услуги
  • участие в събития и обучителни семинари, организирани от дружеството
  • участие в провеждане на игри, томболи, рекламни кампании
  • изпращане на информационен бюлетин при изразено от Вас желание
 • Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството
 • За целите на легитимните интереси на Дружеството или на трета страна 
 • Въз основа на Вашето изрично съгласие – във всички останали случаи

В следващите точки ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.


Когато поръчвате продукти и услуги

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме своите задължения към вас, както и за да можем да се възползваме от нашите права по договора.


Цели на обработката:

 • установяване на самоличността Ви
 • управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти или услуги
 • изготвяне на предложение за продажба на продукти или услуги, включително по електронен път
 • изготвяне  и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас
 • цялостно обслужване по нашите продукти
 • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас
 • изготвяне на потребителски профил и поддържане на клиентската история
 • запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчки, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.


На това основание обработваме следните данни:

 • лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и имейл
 • данни за идентификация – трите имена
 • данни за направените поръчки чрез потребителския профил
 • електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания; друга обратна връзка, която получаваме от вас
 • всяка друга информация, която е необходима за предоставяне на конкретната услуга и без която услугата не би могла да бъде предоставена
 • клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация на потребители
 • други лични данни, предоставени от вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с нас и по-конкретно: трите имена, данни за профил в социални мрежи, данни за контакт, лице за контакт; потребителско име, парола (при регистрация в интернет страница ни или друга подобна услуга)


Предоставяне на Вашите данни на трети лица:


Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, за да предложим качествено и комплексно обслужване. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на данните.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки;
 • лица или фирми, подпомагащи процесите по продажба, логистика, доставка и др.;
 • банки за обслужване на плащанията;
 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството;
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.

Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след направена първоначална регистрация.  


Когато изпълняваме наши законови задължения


Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

 • задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари
 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове
 • удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.


Предоставяне на Вашите данни на трети лица:


Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.


Когато имаме Вашето изрично съгласие 


Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за вас, ако откажете обработването на личните данни.

Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с вас:

 • изготвяме подходящи за вас предложения за продукти/услуги;
 • изготвяне за вас предложения за продукти/услуги от партньори на компанията, като обработваме Ваши основни лични данни.


Оттегляне на съгласието


Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели.

За да оттеглите даденото съгласие автоматично е необходимо само да използвате нашата секция за защита на лични данни в долният край на всяка страница или просто да се свържеш с нас на посочените контакти.

На основание даденото от вас съгласие обработваме Вашия имейл и друга информация, за която изрично се съгласяваш. 

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 5 години след първоначалното им събиране.


Анонимизация и псевдонимизация


Ние обработваме данни за статически цели. Това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифициране, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не представляват лични данни.


Защита на Вашите лични данни


За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Компанията е приела правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

Работим с единствено с обработващи лични данни, които осигуряват еквивалентни стандарти за сигурност.


Лични данни, които сме получили от 3-ти лица


В някои случаи се налага да обработваме Ваши лични данни, които не са ни предоставени от вас или пък събрани от нас, ами сме получили от трети лица. Това са следните данни: 

 • Данни от социални мрежи като Фейсбук – данни за потребителския профил
 • Данни от наши Партньори – в изпълнение на договорни задължения или сред изрично съгласие
 • Данни от наши Потребители – предоставяне на данни за страни по договор, препоръки и др.                


  Права на Потребителите   Като потребител можете да упражните своите права на телефон 0884742727 или на имейл office@goilexpert.com.
  Вие имате всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на: 

  • Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора)
  • Достъп до собствените си лични данни
  • Коригиране (ако данните са неточни)
  • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“)
  • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни
  • Преносимост на личните данни между отделните администратори
  • Възражение спрямо обработването на Ваши лични данни
  • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата ви са били нарушени.


   Можете да поискате изтриване на своите данни, ако:

  • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин.
  • Оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването.
  • Възразите срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
  • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
  • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, установено от закона.

   Можете да ограничите обработването или коригирате лични данни от наша страна, когато:

  • Личните данни не са точни
  • Обработването е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им
  • възразявате срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основания за обработка имат преимущество пред интересите Ви.

   Право на възражение

   Имате право да възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни. Ние ще прекратим обработването, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на теб като субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването ще се прекрати незабавно.

   Право на жалба до надзорния орган

   Можете да подадете жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните Ви данни до Комисия за защита на личните данни.

   Поддържане на регистър

   Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговоряме. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

  • името и координатите за връзка с нас
  • описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни, които обработваме
  • категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити лични данни
  • когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни
  • когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.